82-410-957;

30-539-5083;


nkaroly@kariszoft.hu
 


websas.hu


 


SZOFTVERÉRTÉKESÍTÉS


Nagy Károly
pedagógus, szakértő, szaktanácsadó

Kaposvár, Búzavirág u.23.fsz.2.


Köszöntöm Önt!Szoftverek 

 
 
 
 
 

 


Ajánlás

Kedves látogatóm!

Ebben a rohanó világban elmegyünk egymás mellett, nincs időnk kapcsolataink építésére. Vajon gyermekeinknek, milyenek a társas kapcsolatai?

Nekünk pedagógusoknak nagyon fontos tudni, hogy az általunk vezetett közösségben hol helyezkedik el az egyén.

A formális (szerepszerű) kapcsolatok hatnak a személyes kapcsolatokra és viszont. Ezen kölcsönhatások célszerű irányításához ad információkat a szociometriai módszer, amely az érzelmi jellegű személyes kapcsolatokat tárja fel.

Az egyén önmaga kapcsolatai során változik és alakul, de önmagát adva befolyásolja annak a közösségnek, csoportnak a tagjait, amellyel kapcsolatban áll.

Ahhoz, hogy egy kezdő iskolai osztály egy-két év alatt közösséggé, pozitív kapcsolatokban gazdaggá forrja ki magát fontos szerepe van az osztályt vezető pedagógusnak.

Pedagógiai sikerről akkor beszélhetünk, ha a ránk bízott tanulók tanulmányaik befejeztével nemcsak szellemi színvonalukról, hanem az érzelmi kapcsolataikról is szívesen nyilatkoznak búcsúzáskor és a későbbiekben is.

Ehhez az érzelmi töltés befolyásolásához nyújt segítséget az általam kínált Szociometriai szoftver, amelynek segítségével gyors rálátást kap:

  • az egyén csoporton belüli helyzetéről

  • az egyén- és csoport szociogramjáról

  • az osztály szociogram elemzéséről

  • az osztály és csoportkohézió indexeiről

  • diagnosztikai értékelésről

Saját és kollégáim pozitív tapasztalatai alapján ajánlom Önöknek ezt a programot, amellyel gyors és hatékony segítséget kapnak munkájukhoz!

Szívélyes üdvözlettel:

                                                        Nagy KárolyAjánlataim megrendelhetők a következő címen:

                         7400 Kaposvár, Búzavirág.u.23.fsz.2.Az Iskolai Szociometria Szoftver az iskolákban ismert és használt több szempontú szociometria felmérés feldolgozásához nyújt segítséget. A programcsomag által tartalmazott kinyomtatható felmérőlapokat osztállyal vagy szakkörrel kitöltetve ( maximum 18 kérdés), a szoftver segítségével az adatokat feldolgozva többek között a következő eredményeket kaphatjuk:

- Vizuálisan ábrázolva (gráfok segítségével lásd láthatóvá válik az osztály tagjainak kapcsolatrendszere;

- Megmutatja ki vagy kik állnak az osztály középpontjában és kik a periférián;

- Mennyire homogén az osztály szerkezete;

- Milyen jövőbeni problémákra következtethetünk az esetleges klikkesedésből;

- Milyen mértékű a csoportkohézió;

- Sorba rendezhetjük a tanulókat aktivitásuk, szakmai hozzáértésük vagy tehetségük, intellektusuk, megbízhatóságuk, igazságosságuk, népszerűségük stb. szerint.

A feldolgozás eddig egy pedagógus vagy pszichológus teljes munkanapját kitöltötte, hiszen manuálisan kellett táblázatokat készíteni, különféle számításokat végezni, rajzolni stb. A szoftver a feldolgozás idejét maximum 1 órára csökkenti, a kapott adatok pedig természetesen eltárolhatók, nyomtathatók.

A programcsomag tartalmaz a szoftveren kívül:

-nyomtatható és átszerkeszthető felmérőlapokat;

-egy Példa fájlt a szoftver kipróbálásához, használatának begyakorlásához;

-részletes leírást mellékelünk a módszerről és használati útmutatót a szoftverhez.

A leírásában kitérünk a szociometria kialakulásának történetére, a különféle mutatókra és táblázatokra, a felmérőlapok átalakításának módjára és szempontokat adunk az értelmezéshez.

Az Iskolai Szociometria Szoftver Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP operációs rendszereken fut.
Mellékeljük a módszer leírását és a szoftver működését bemutató dokumentációt. Megrendelés esetén, e-mailben tájékoztatjuk a program letöltési módjáról, és a számlát elektronikusan, vagy postán küldjük.


A VillámMódszer gyakorlata

Fő jellemzője:
hogy a nyelvtanuló minden idegen nyelvi mondattal úgy találkozik először, hogy

előre ismeri a jelentését.
felismeri az általa korábbról ismert elemeket,
kikövetkezteti az ismeretlen elemek jelentését.

Ebben a „trükk” annyi, hogy minden új mondat jelentése a hangfeldolgozásban előre(!) elhangzik magyarul. Megértéséhez nincs szükség az új szavak és nyelvtani szabályok előzetes ismeretére. Ezeket a jelentés ismeretében kikövetkezteti a nyelvtanuló.
Ettől élvezetes, emlékezetes és eredményes ez a nyelvtanulás. Az anyanyelv elsajátításához hasonló, csak könnyebb nála. Itt mindig és pontosan ismerjük ugyanis a szöveg jelentését.

<< bővebben >>